Een compleet advocatenkantoor
voor ondernemers

Op 't Ende is een compleet kantoor – voor ondernemers wel te
verstaan. Voor die doelgroep hebben we alle rechtsgebieden in huis
waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen: intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, verbintenissen- en contractenrecht en arbeidsrecht.
Als ondernemer heeft u één aanspreekpunt voor uw zakelijke besognes. Iemand met kennis van zaken. Juridische zaken én uw business. Kan het beter? Verder dan die vier rechtsgebieden gaan we niet. Of het zou zijn het aanbevelen van een collegakantoor dat u op andere terreinen van dienst kan zijn.

De kernspecialismen van Op 't Ende zijn:

Strategische advisering over de bescherming van de voortbrengselen van de geest (het intellectuele eigendom) en het voeren van juridische procedures inzake het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, domeinnamen, naburige rechten, het databankenrecht, e-commerce, IT/ICT, misleidende reclame en andere activiteiten van ongeoorloofde mededinging.