Een compleet advocatenkantoor
voor ondernemers

Op 't Ende is een compleet kantoor – voor ondernemers wel te
verstaan. Voor die doelgroep hebben we alle rechtsgebieden in huis
waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen: intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, verbintenissen- en contractenrecht en arbeidsrecht.
Als ondernemer heeft u één aanspreekpunt voor uw zakelijke besognes. Iemand met kennis van zaken. Juridische zaken én uw business. Kan het beter? Verder dan die vier rechtsgebieden gaan we niet. Of het zou zijn het aanbevelen van een collegakantoor dat u op andere terreinen van dienst kan zijn.

De kernspecialismen van Op 't Ende zijn:

Het opstellen van overeenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten, het begeleiden van onderhandelingsprocessen, advisering over de interne organisatie en herstructurering van een onderneming, hulp bij geschillen, zoals interne geschillen tussen vennootschapsorganen of deelnemers aan samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid (corporate litigation), en bij geschillen met leveranciers en klanten (commercial litigation), incasso's.